USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ข่าวสาร
ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

Posted: Tuesday, Jun 20, 2017
Author:
title: รางวัลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "ตามรอบพ่อ" ณ ห้างสหไทยสรรพสินค้า สาขาทุ่งสง

                  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางสาวจิราภรณ์ สังข์แก้ว หัวหน้าแผนกประถมศึกษา มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "ตามรอบพ่อ" ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ห้างสหไทยสรรพสินค้า สาขาทุ่งสง


Last updated 20 Jun 2017 14:54